Kurumsal Beslenme Danışmanlığı

Kurumsal Beslenme Danışmanlığımızda şirket yöneticilerinin ve çalışanlarının bireysel beslenme durumunu inceliyoruz; sağlığı iyileştirip, konsantrasyon ve motivasyonu en üst düzeyde tutarak çalışanların ve yöneticilerin verimliliğini arttırıyor ve firmanızın gelişimi için destek sağlıyoruz.

Kurumsal Beslenme Danışmanlığımız Neleri İçerir?

 • Çalışanlarınız ve yöneticileriniz ile bire bir görüşülerek özgün beslenme programları oluşturulur ve ofis içi beslenme eğitimi verilir.
 • Çalışanların ihtiyaçlarına yönelik seminerler verilir ve talep halinde uygulamalı workshoplar yapılır.
 • Toplu beslenme hizmeti veren, yemek üretimi yapan, yemekhane hizmeti olan firmalara;
 1. Menüplanlamadesteği
 2. Standartsağlıklıtariflergeliştirme
 3. Mutfak personeline yönelik hijyeni sanitasyon ve kalite eğitimleri verilir.

Kurumsal Beslenme Danışmanlığı Hizmetinde Amacımız

Hizmet kapsamında; sağlıklı ve dengeli beslenme, kilo kontrolü, hastalık risklerini azaltma, en önemlisi de sağlıklı yaşam bilincini çalışanlara kazandırmak amaçlanmaktadır.

1-Kurumsal Beslenme danışmanlığı hizmet içeriği

Hizmet kapsamında; sağlıklı ve dengeli beslenme, kilo kontrolü, hastalık risklerini azaltma, en önemlisi de sağlıklı yaşam bilincini çalışanlara kazandırmak amaçlanmaktadır.

• Kurumunuzda bireysel beslenme danışmanlığı firmanız bünyesinde planlan gün ve saatlerde;

o Kişinin vücut analizi (yağ ve kas kütlesi, yağ oranı, metabolizma hızı, bölgesel yağ dağılımı vb.) cihazı ile değerlendirilmesi ,

o Beraberinde özel beslenme eğitimi verilip kişinin hayat tarzı haline de dönüştürebileceği beslenme programının oluşturulması,

o Ve belirli periyotlarla (haftada 1 tam gün, 15 günde 1 tam gün vb. sıklıkta) takibinin sağlanmasını içerir.

2-Kurum İçi Menü danışmanlığı hizmet içeriği

Kurumsal Beslenme Danışmanlığımızın Firmanıza ve Ekibinize Kazandırdıkları

 • Aylık veya dönüşümlü menülerin planlanması
 • Firma ihtiyaçlarının belirlenmesi ve raporlanması
 • Menülerin kalori ve besin içeriğinin hesaplanması
 • Sağlıklı ve alternatif tariflerin oluşturulması konularında firma ile işbirliği yapılmaktadır.
 • Kişinin beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi ve beslenmeye bağlı oluşabilecek hastalık risklerinin belirlenerek önlem alınması,
 • Çalışanların ve yöneticilerin sağlıklı alışkanlıklar kazandırılması,
 • Kurumsal beslenme danışmanlığı çatısı altında sürdürülen bireysel beslenme danışmanlığı ile çalışanlarının sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi,
 • Kurumun çalışanlarına gösterdiği özen ile iş potansiyeli ve kurumun prestijinin yükseltilmesine katkıda bulunulması hedeflenir.